Úvod >

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY - aktuální školení

Výuka je nustálým procesem růstu a učení se novým dovednostem. Moje vášeň pro vzdělávání a přesvědčení o jeho důležitosti mě neustále motivuje vytvářet pro své kolegy/kolegyně programy, které jsou interaktivní, praktické a přináší konkrétní náměty a inspiraci přímo do Vašich tříd. Jsem přesvědčena, že společně můžeme vytvářet bezpečné, pozitivní a inspirativní vzdělávací prostředí pro naše žáky. Nechte se "občerstvit" nabídkou aktuálních akreditovaných školení.

 

SPOLEČNĚ V RYTMU A HUDBĚ - pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ

Smyslem semináře je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy. Součástí je obsáhlý zásobník hudebních her a činností, které propojují výuku a radost z hudby. Tvůrčí dílna poskytuje možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem: rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou, základy rozmanitých body percussion (hra na tělo) přístupů, rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu, rytmická cvičení s claves, shakery, boomwhackers a dalších nástrojů pro doprovod písní. Praktické pojetí umožní pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit na vlastní kůži a propustit uzdu své hudební fantazie.  /Cena pro sborovnu 9 000,-/ 6 hodin/

 

HUDEBKA NÁS BAVÍ pro učitele 1.stupně ZŠ a MŠ

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy, seznámit se s alternativními postupy a možnostmi práce v pedagogickém prostředí a rozšířit tím svůj současný repertoár.

Smyslem je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem. Seminář nabízí moderní pojetí hudební výchovy.  Přibližuje metody, ve kterých zprostředkovává dětem prožitek. Nabízí rozmanitou práci s třídním kolektivem – pohybové ztvárnění, rytmický doprovod, hru na Orffovy nástroje, hru na boomwhackery, aktivní poslech. Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“. Seminář, který rozproudí hudební energií v každém z nás a přinese radost z tvořivé práce. /Cena pro sborovnu 9 000,-/ 6 hodin/

 

PROŽITKOVÉ MUZICÍROVÁNÍ - kombinace semináře se třídou (dopoledne ukázka práce s třídním kolektivem, odpoledne seminář pedagogů na pracovišti)

Seminář, který rozproudí hudební energií v každém z nás. Je zaměřen na tvořivý přístup k hudbě. Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet hudební aktivity zaměřené na rytmus. Tvůrčí dílna je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí. Nabídne rozmanitou práci s třídním kolektivem. Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“. /Cena 10 000,-/

 

INSPIROMAT EFEKTIVNÍ VÝUKY NA 1.STUPNI ZŠ - pro učitele 1.stupně ZŠ

Činnostně zaměřený seminář nabídne učitelům ověřenou pedagogickou filozofii, která vychází bezprostředně z praxe. Poskytne návod k tomu, jak motivovat a pracovat se žáky tak, aby vyučování bylo maximálně efektivní, jak oživit vyučování, zvednout žáky ze židle a vypnout unavenou hlavu. Účastníci se také seznámí s aktivitami, které propojují tradiční a zážitkovou pedagogiku. /Cena pro sborovnu 9 000,-/ 6 hodin/


JAK NEZAMRZNOUT U TABULE - pro učitele 1.stupně ZŠ

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům pestrou paletu her, námětů, praktických ukázek do výuky, probudit a oživit dávno zapomenuté.

Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy, do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyl nudou. /Cena pro sborovnu 9 000,-/ 6 hodin/

 

HRAVĚ V HLAVĚ aneb metody a formy efektivní práce ve výuce na ZŠ - pro učitele 1.stupně ZŠ

Cĺem je nabídnout pedagogům osvědčené nápady do výuky, probudit a oživit zájem o vyučování, vytvořit prostor, kde děti mohou bezpečně růst, ale zároveň, kde mají pevně stanovené hranice. Skrz pohyb přirozeně rozvíjet celkovou osobnost žáka, spolupráci, vzájemný respekt, důvěru, kreativitu, umění komunikace.

Formou prožitkové pedagogiky seznámí učitele s efektivními postupy a náměty, které otevírají ve vyučování radost, spontánnost, hravost, kreativitu a soustředění. Skrze vlastní pohyb zapalují myšlení, cítění a tělesnost jako jeden celek.  Seminář je inspirací, jak pracovat s nadšením a nevyhořet. Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe. /Cena pro sborovnu 9 000,-/ 6 hodin/

 

 

 

Kontaktujte nás

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.